Ophold

Det er vigtigt for os, at krisecenteret er et godt sted at være både for dig og dine evt. medfølgende børn. I centret opbygger vi et fællesskab, men vi har samtidig fokus på, at dine selvstændige behov bliver respekteret. Det er vigtigt, at du og dine børn ikke føler at livet ’går i stå’ når du bor på krisecenter. Derfor hjælper vi dig med at fortsætte dit liv og følge sine mål, dog i en periode i nye rammer og med øje for din sikkerhed.

Vi ønsker, at du og de andre kvinder tager del i de dagligdags gøremål i huset. Det betyder, at du kan få en aktiv rolle i køkkenet, på kontoret, i haven eller andet, når du har overskud til det. Så du sammen med de andre kvinder og personalet er med til, at Haven Krisecenter er et godt sted at være.

Aktiviteter for dig og de andre kvinder

Vi har aktiviteter flere gange om ugen, som du kan deltage i efter dine behov.

Vores faste tilbud er:

  • Kropsterapi med øvelser og samtalegruppe
  • Jobklub med fokus på beskæftigelse
  • Fysisk træning, yoga eller lignende
  • Vandregruppe
  • Kreativt værksted med mulighed for fx at male eller sy.

Andre aktiviteter kan fx være madklub, dansktræning, dans, udflugter, lektiehjælp, fejring af højtider. Aktiviteterne bliver varetaget af beboere, frivillige og ansatte. Der vil være aktiviteter for børnene, så du har mulighed for at deltage i tilbuddene.

Sådan arbejder vi

Målet for et krisecenterophold er, at støtte dig i at bryde ud af det voldelige forhold fra din partner eller andre nære relationer og at skabe et nyt liv uden vold for dig selv og dine børn.

Forstå volden

I vores vejledning og rådgivning arbejder vi med, at du helt forstår volden og det du er blevet udsat for. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde nye veje til at kunne leve et sikkert liv fremover.

Et bedre selvforhold

Det er vores erfaring at mange kvinder der flytter på krisecenter, føler sig skyldige og skammer sig over den situation de står i. Deres selvtillid er nedbrudt og de er i en sårbar og vanskelig situation. Det er derfor afgørende for os at støtte dig i dine fortællinger og følelser om den vold du er blevet udsat for, fordi mange kvinder har benægtet alvoren af volden i lang tid, inden de kommer på centret. Vi støtter dig i at opbygge selvtillid og selvrespekt.

Fast kontaktperson

Du og dine børn har faste kontaktpersoner i centret. Det er dem du har den løbende kontakt til og det er dem, som følger dig og hjælper med at udarbejde en opholdsplan. En opholdsplan for hvordan du kommer til at leve et liv uden vold.